ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στόχος της εταιρείας μας, είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους έλληνες διαμεσολαβούντες και άκρως ανταγωνιστικά προϊόντα στους έλληνες καταναλωτές .

αστική ευθύνη

οδική βοήθεια

νομική προστασία

φροντίδα ατυχήματος

συνεργαζόμενα συνεργεία