Προϊόντα & Υπηρεσίες

Στόχος της εταιρείας μας, είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους έλληνες διαμεσολαβούντες

και άκρως ανταγωνιστικά προϊόντα στους έλληνες καταναλωτές.

αστική ευθύνη οδική βοήθεια νομική προστασία φροντίδα ατυχήματος συνεργαζόμενα συνεργεία ασφάλεια σκαφών

Η πολύχρονη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού και των βασικών Στελεχών της εταιρίας είναι στην άμεση διάθεση των συνεργατών μας, παρέχοντας συμβουλευτικές και οργανωτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες τεχνογνωσίας υψηλών προσδοκιών.

Στην σημερινή εποχή πιστεύουμε ότι η Q Brokers Hellas S.A μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και κάτ’ επέκταση των πελατών δημιουργώντας καινοτόμα και άκρως ανταγωνιστικά προϊόντα.

Q Brokers Hellas

QBrokers