Βασικές Καλύψεις  πακέτου Q μηνιαίο

 

Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και επιβαινόντων κατ’ άτομο

Υλικές ζημιές έναντι τρίτων κατ’ ατύχημα

Ρυμούλκηση συνεπεία  ατυχήματος

Φροντίδα Ατυχήματος

QBrokers
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial