Οι Αξίες μας – Η Φιλοσοφία μας

Η Q Brokers  είναι μια Εταιρεία Αξιόπιστη, Φερέγγυα, Υπεύθυνη,  με Ανθρώπινο πρόσωπο που παραμένει αφοσιωμένη στους πελάτες και στους  συνεργάτες της με  Σταθερότητα, Ακεραιότητα, Γνησιότητα και Σεβασμό .

 

Ακεραιότητα
– Σεβασμός στον καταναλωτή.
– Ευθύτητα και ειλικρίνεια.
– Παροχή υπηρεσιών και προϊόντων με ξεκάθαρους όρους σύμβασης.

Σεβασμός και Ενίσχυση των Στελεχών
– Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού.
– Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.

Προτεραιότητες
– Συμμόρφωση με Εποπτικές Αρχές και Auditors.
– Άμεση εξυπηρέτηση και διευκόλυνση στον συνεργάτη.
– Κατάλληλα και προσαρμοσμένα προϊόντα στις ανάγκες του πελάτη.
– Άμεση αποζημίωση.

Εμπιστοσύνη
– Σταθερή βάση πελατών που αγγίζουν τους 160.000.
– Σταθερό δίκτυο περίπου 1.225 συνεργατών.
– Αφοσιωμένα Στελέχη.

Εκσυγχρονισμός
– In house IT department.
– Συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα ΙΤ.
– Σύγχρονη οργανωτική δομή και διαδικασίες.
– Χρήση καινοτόμων μεθόδων.

QBrokers
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial