Συμπληρωματικές Καλύψεις

 

Κάλυψη  παιδικού καθίσματος Baby on board

Νομική Προστασία

Νομική Προστασία PLUS

Νομικές Συμβουλές

Αερόσακοι ασφαλείας

Αστική ευθύνη λειτουργίας μηχανήματος ως εργαλείο

Αστική ευθύνη μεταφερόμενου φορτίου

Αστική ευθύνη προεξέχοντος φορτίου

Ηλιοροφών, φανών και καθρεπτών

Θραύση Κρυστάλλων

Κακόβουλες βλάβες

Κλοπή μερική

Κλοπή ολική

Νομική Προστασία Basic

Νομικές  Συμβουλές

Νομική Προστασία  Plus

Οδική  βοήθεια Εξωτερικού

Προστασία Bonus  Malus

Πυρκαϊά

Στάσεις/Απεργίες

Τρομοκρατικές Ενέργειες

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Φυσικά φαινόμενα

Φυσικά φαινόμενα Plus

Χαλάζι

Ίδιες ζημιές

Προσωπικό Ατύχημα οδηγού

QBrokers
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial