Βασικές Καλύψεις  πακέτου  HISTORY 1

 

Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και επιβαινόντων κατ’ άτομο

Υλικές ζημιές έναντι τρίτων κατ’ ατύχημα

Προστασία  Bonus Malus

Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Αστική ευθύνη διαρροής καυσίμων

Αστική ευθύνη μεταφοράς οχήματος

Αστική ευθύνη από μετάδοση πυρκαϊάς

Αστική ευθύνη φυλασσόμενων χώρων

Ρυμούλκηση συνεπεία ατυχήματος

Φροντίδα ατυχήματος

QBrokers
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial